Košická futbalová aréna sa dostáva do ďalšej etapy, stavať sa môže začať na jeseň

Máme za sebou prípravu územia, ktorú Košickej futbalovej aréne odovzdali 12. januára Inžinierske stavby túto prvú fázu. Spočívala v terénnych úpravách. Bola vykopaná základná jama pre výstavbu futbalového štadióna a spoločne s Východoslovenskou distribučnou spoločnosťou sme vyriešili kapacitu pre napojenie elektrickej energie, ktorá v tomto území chýbala. Vyriešili sme aj veci týkajúce sa splaškovej a kanalizačnej prípojky. Momentálne sa tam realizuje v rámci spoločnosti TEHO teplovodná prípojka, ktorá bude vzhľadom na poveternostné podmienky dokončená v marci. Odstránili sme aj všetky nánosy a odpad, ktorý kontaminoval toto územie. Vyriešiť sa podarilo aj neľahký problém týkajúci sa náletového kužeľa košického letiska. Ďalšou fázou je verejné obstarávanie. Otvárali sa obálky a na výstavbu sú traja uchádzači o proces samotnej výstavby štadióna. Pokiaľ sa tento proces neskomplikuje a všetko pôjde tak ako má, tak v prvej polovici marca by mohla byť podpísaná nová zmluva o dielo s novým zhotoviteľom štadióna a zhotoviteľ bude poverený naprojektovaním samotného štadióna a cieľom bude dostať sa do štádia stavebného povolenia.

Intenzívny stavebný ruch vypukne na jeseň tohto roka. Stále pritom platí termín dostavby štadióna, ktorým je rok 2020.